Arkiv

Print

MuzZIK SKOLE

For DE SMÅ OG DE STORE: 1 - 5 år

Lør 25 Apr KL 09:00 entrÉ
Tilmelding på www.muzzik.dk


En musikskole med et helt nyt koncept:
Familien modtager en taske med nøje udvalgte instrumenter, og den følger med hjem. Undervisningen er tilrettelagt så det er udfordrende og sjovt både for de små, men også for de voksne.

Pris: 300,- pr. mdr.
Tilmelding for et skoleår, hvor af de to første måneder er prøveperioden.


Musikalsk legestue og babyrytmik er efterhånden velkendte begreber her i landet. Nu giver vi dem nyt liv.

Vi sørger for at undervisning er sjov og lærerig for alle parter, og klæder familien på, til at kunne arbejde og lege videre derhjemme.

Når I melder jer på et hold i vores skole, så vil I, som familie, modtage en taske med specielt udvalgte instrumenter, der skal bruges i undervisningen. Tasken afleveres igen ved udmeldingen.


Vi er erfarne undervisere, uddannet fra DKDM (Det Kongelige Danske Musikkonservatorium), og med 15 års erfaring i bagagen.

Vi spiller klaver, harmonika, cello, trompet mm. Derfor er musikken det bærende element i vores aktiviteter, og når musikken klinger i os, så vokser vores forestillingsevne. Albert Einstein sagde: "Vores forestillingsevne er vigtigere end viden. Viden er begrænset".

Her er ingen skæld ud eller irettesættelse, men samvær, opfordring, invitation. Det er de voksnes ansvar at skabe en ramme, hvor barnet vokser og trives. Barnet skal selv have lyst til at komme ind i legen.

Vi ved hvornår og hvad vi skal byde barnet musikalsk, for at få en god og legende oplevelse ud af det. Barnet skal have masser af oplevelser såsom: "Hej,...jeg kan!...jeg er med!...", da det er en forudsætning for al læring.
Gennem vores aktiviteter lærer børnene de musikalske elementer, samt de sociale regler. Det er i hvert fald vores intension, i al sin enkelthed.

Vi er lærere på mange forskellige skoler, og den erfaring vi har derfra, er værdifuld i arbejdet med de helt små.

Vi glæder os til at byde jer velkommen!

Mvh
Iben Vestergård & Adem Fajkovic


TILMELDING
Tilmelding er for et skoleår ad gangen. Vi følger skoleårets kalender, og du modtager mellem 38 og 40 undervisningslektioner, afhængigt af helligdagene. På en kommunal musikskole modtager man 36 undervisnings lektioner.

PRØVEPERIODE
Prøveperioden er på 2 måneder. Derefter kan man melde sig ud. Udmelding skal ske skriftligt.

BETALING
Depositum for tasken med instrumenter - engangsbeløb 550,-.
Månedlig betaling foregår over netbank, ved en fast overførsel til vores konto:
Den Danske Bank
Reg. nr. 1551
Konto nr. 4636327921

Du skal medbringe udskrift, eller fremvise på din mobil/mail at overførslen er etableret, og at depositum er betalt, til den første undervisningslektion.
Overførslen gælder alle de undervisningsmåneder, som er fra og med august, til og med juni måned, medmindre du er startet senere på året.

RESTANCE
Restance medfører udelukkelse fra undervisningen. Der opkræves et rykkergebyr på 100,-.

SØSKENDERABAT
Hvis to eller flere søskende er tilmeldt, nedsættes betalingen med 10% pr. barn.

UDMELDELSE
Tilmelding er bindende for hele sæson. Udmeldelse kan kun finde sted, såfremt særlige forhold har gjort sig gældende, såsom - længevarende sygdom (mindst to måneder), fraflytning fra kommunen eller lignende, og kun efter skriftlig ansøgning.

AFLYSNING/SYGDOM
I tilfælde af aflysning af mere end 4 gange i løbet af sæsonen, gives der reducering i månedsydelsen.

AFBUD
Ved fravær skal der gives besked til læreren. Der ydes ikke erstatningstimer.