Arkiv

Print

Club Klondyke

Ons 24 Aug KL 20:00 EntrÉ 150 kr
Billetter sælges i døren.


Club Klondyke er en utraditionel medlemsbaseret musikforening.
Se vedtægter på www.clubklondyke.dk

Medlemskabet giver forskellige fordele, men der ER almindelig offentlig adgang til arrangementerne. Adgang koster for tiden kr. 100,- pr. arrangement.

Foreningens bestyrelse booker musikken til i alt 10 årlige arrangementer, så programmet ved års afslutning udviser variation i både genrer og stiludtryk, men også i blandingen af interessante upcomers med etablerede ensembler og solister. Man kan også forstille sig nye overraskende sammenstillinger af kunstnere og repertoire.

Programmet findes hovedsagelig indenfor det rummelige begreb "rytmisk musik i al sin varietet".

Der annonceres IKKE med de optrædende kunstnere inden arrangementerne, hvorimod vi har ambition om, via en nyorganiseret hjemmeside, i det nye år, at vise alt om, hvad der foregik på det senest afviklede program. Club Klondyke er udover spændende musik karakteriseret ved sin gode, lune stemning medlemmer og gæster imellem.

LINK
www.clubklondyke.dk